Kontaktperson

Den som önskar ta kontakt med Fjällkoloniföreningen kan vända sig till

Jan Björk
Knut Stangenbergs väg 70
131 47 Nacka
Telefon 08-716 19 37

Styrelse

Bo Schylander, ordförande. bo.schylander@bredband.net
Jan Björk, kassör. janne37@icloud.com
Gunilla Sandén, sekreterare. sanden@stosn.com
Sara Olsson, ledamot. sara.charlotta.olsson@gmail.com

Medlemskap

Personer, som vill stödja föreningens verksamhet, kan ansöka om medlemsskap.
En engångsavgift på 100 kronor tas ut. Bankgiro 5678 – 9225.
Som medlem blir man kallad till föreningens årsmöte som hålls i april månad.

Obs! Vi tar inte emot elektroniska ansökningar.