Redovisningsblankett

av hur mottagna medel från Stockholms Fjällkoloniförening har använtsSkriv ut »

Skickas till:

Stockholms Fjällkoloniförening
c/o Jan Björk
Knut Stangenbergs väg 70
131 47 Nacka

Redovisningen skickas in påskrivna av organisationens firmatecknare.

Om redovisningen gäller flera aktiviteter skall en redovisning lämnas för respektive aktivitet.

Redovisningen lämnas senast 2 månader efter aktivitetens genomförande.