Välkommen till

Stockholms Fjällkoloniförening
Stöd till läger och kollon

Stockholms Fjällkoloniförening
Stöd till läger och kollon

Stockholms Fjällkoloniförening är en anrik förening som varit aktiv i mer än hundra år. Föreningen drev egna fjällkolonier fram till 1970-talet då verksamheten gradvis upphörde och fastigheterna såldes.

Avkastningen på tillgångarna har sedan dess använts för att stödja läger- och barnkoloniverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som är mindre bemedlade, sjuka eller funktionshindrade.

Från kollo till bidrag

Från att ha varit en förening som bedrivit koloniverksamhet för lungsjuka barn i fjälltrakterna har verksamheten idag koncentrerats till en årlig bidragsutdelning. Enligt föreningens stadgar och policy måste vissa villkor vara uppfyllda för att bidrag ska kunna erhållas.

Fjällkoloniföreningen ger ekonomiskt stöd till läger och koloniverksamhet. Stödet utgår till dem som bedriver läger- och koloniverksamhet för mindre bemedlade, sjuka eller funktionshindrade barn och ungdomar från Stockholms stad och län. Bidrag kan utdelas till välskötta organisationer som drivs i en humanistisk anda med välrenommerad verksamhet. Bidrag kan inte sökas av enskilda personer.

Föreningar/organisationer som söker bidrag ska ha stadgar, plusgiro eller bankgiro.