Från kollo till bidrag

Från att ha varit en förening som bedrivit koloniverksamhet för lungsjuka barn i fjälltrakterna har verksamheten idag koncentrerats till en årlig bidragsutdelning.

Enligt föreningens stadgar och policy måste vissa villkor vara uppfyllda för att bidrag ska kunna erhållas.

Fjällkoloniföreningen ger ekonomiskt stöd till läger och koloniverksamhet. Stödet utgår till dem som bedriver läger- och koloniverksamhet för mindre bemedlade, sjuka eller funktionshindrade barn och ungdomar från Stockholms stad och län.

Bidrag kan utdelas till välskötta organisationer som drivs i en humanistisk anda med välrenommerad verksamhet. Bidrag kan inte sökas av enskilda personer.

Föreningar/organisationer som söker bidrag ska ha stadgar, postgiro eller bankgiro.

Logo